-: महत्वाच्या सूचना :-

अँडमिशन करताने तुमचा मोबाईल नंबर चुकीचा टाकला गेलेला असेल तर कृपया कॉलेजशी संपर्क साधावा.

(02425226076)

व्दितीय वर्षात (Second Year) प्रवेश घेताना प्रथम वर्षाचा (First Year) User ID व Password वापरावा.